BHP

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie przewidzianym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach świadczonych usług oferujemy:
szkolenia wstępne,
szkolenia okresowe,
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
doradztwo w zakresie wymagań BHP,
opracowanie instrukcji, zarządzeń wewnętrznych oraz pozostałej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy,
ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w indywidualny sprzęt ochrony osobistej, opracowanie tabel sortów,
kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenie postępowań powypadkowych,
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 
Zapewniamy rzetelną i fachowa obsługę przez specjalistów posiadających wymagane  kwalifikacje oraz wszechstronne doświadczenie. Zajmujemy się również wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 lub OHSAS 18001.