GLOBAL GAP

GlobalGap (Good Agricultural Practice) – system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej szczegółowo opisuje wszystkie jej obszary, np:
nadzorowanie zapisów,
zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona pracowników,
ochrona środowiska,
reklamacje,
identyfikowalność,
materiał rozmnożeniowy,
zarządzanie gleba i podłożem,
nawadnianie i fertygacja,
ochrona roślin,
stosowanie nawozów,
zbiory,
postępowanie z produktem po zbiorze,
Zasadniczym celem standardu redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i człowieka.

Zakres usług w ramach kompleksowego wdrożenia systemu GlobalGap (wdrożenie "pod klucz"):
audyt wstępny (diagnostyczny),
szkolenia kierownictwa i pracowników,
opracowanie kompletnej dokumentacji systemowej ,
konsultacje podczas wdrażania dokumentacji,
szkolenia audytorów wewnętrznych,
pomoc podczas planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych lub realizacja audytów przez naszych audytorów,
konsultacje podczas wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych,
przeprowadzenie przeglądu systemu,
nawiązanie współpracy z jednostką certyfikującą,
uczestnictwo i pomoc w trakcie audytu certyfikacyjnego.