ISO 9001

Filozofią systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2015 jest nieustanne doskonalenie firmy, w celu zwiększania zadowolenia klienta, co prowadzi do osiągania wymiernych korzyści finansowych.

Proces ciągłego doskonalenia można opisać za pomocą tzw. Koła Deminga, zgodnie z którym wszelkie działania doskonalące muszą być najpierw zaplanowane, następnie wdrożone, sprawdzone i poprawione. Po każdym takim cyklu przedsiębiorstwo staje się doskonalsze.

System zarządzania jakością musi być systemem udokumentowanym, zatem firma musi posiadać: politykę i księgę jakości oraz procedury i instrukcje systemowe. Wymagane jest również prowadzenie określonych zapisów świadczących o realizacji działań wymaganych przez normę.

Nieprawdziwy jest często głoszony mit o nadmiernej i niepotrzebnej biurokracji w firmach stosujących systemy zarządzania - właściwie zbudowany system nigdy nie utrudnia wykonywanej pracy.

Norma ISO 9001: 2015 ma charakter ogólny i można ją stosować niezależnie od wielkości i charakteru organizacji – w firmach usługowych, produkcyjnych, handlowych, administracji samorządowej, służbie zdrowia, oświacie itd.
 
Zakres usług w ramach kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania jakością (wdrożenie "pod klucz"):
audyt wstępny (diagnostyczny),
szkolenia pracowników oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
opracowanie kompletnej dokumentacji systemowej (polityka jakości, księga jakości, procedury i instrukcje systemowe, dokumenty związane),
konsultacje podczas wdrażania dokumentacji,
szkolenia audytorów wewnętrznych,
pomoc podczas planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych lub realizacja audytów przez naszych audytorów,
konsultacje podczas wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych,
przeprowadzenie przeglądu zarządzania,
nawiązanie współpracy z jednostką certyfikującą,
uczestnictwo i pomoc w trakcie audytu certyfikacyjnego.

Realizujemy również szkolenia dedykowane dotyczące zagadnień związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością:
zespołów wdrożeniowych,
najwyższego kierownictwa organizacji,
Pełnomocników,
audytorów wewnętrznych,
pracowników.