ISO 45001/OHSAS/PN-N-18001

Nadrzędnym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą PN-N -18001: 2004OHSAS 18001: 2007 lub ISO 45001:2018 jest ciągła poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez identyfikację, redukcję oraz właściwe zarządzanie ryzykiem zawodowym w organizacji. Wynikiem prawidłowego wdrożenia i utrzymania systemu jest zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a co się z tym wiąże zredukowanie strat finansowych i poprawa wizerunku firmy.

Powyższe normy  zostały opracowane w sposób umożliwiający zastosowanie ich przez każdą firmę, niezależnie od rodzaju i wielkości.

Zakres usług w ramach kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wdrożenie "pod klucz"):
audyt wstępny (diagnostyczny),
identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
szkolenia pracowników oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
opracowanie kompletnej dokumentacji systemowej (polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, procedury systemowe, dokumenty związane),
konsultacje podczas wdrażania dokumentacji,
szkolenia audytorów wewnętrznych,
pomoc podczas planowania i realizacji audytów wewnętrznych lub przeprowadzenie audytów przez naszych audytorów,
konsultacje podczas wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych,
konsultacje w zakresie przeprowadzenia przeglądu zarządzania,
nawiązanie współpracy z jednostką certyfikującą,
uczestnictwo i pomoc w trakcie audytu certyfikacyjnego.

Realizujemy również szkolenia dedykowane dotyczące zagadnień związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:
zespołów wdrożeniowych,
najwyższego kierownictwa organizacji,
Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
audytorów wewnętrznych,
pracowników.

Na życzenie klienta łączymy wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z kompleksową obsługą firm w zakresie przewidzianym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.