Ochrona środowiska

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie ochrony środowiska.
W ramach świadczonych usług oferujemy:

prowadzenie ewidencji odpadów,
opracowanie zbiorczych zestawień danych o odpadach,
sporządzanie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczanie należnych z tego tytułu opłat,
przygotowanie dokumentacji do urzędów w sprawach decyzji środowiskowych,
doradztwo w zakresie posiadanych decyzji środowiskowych oraz przepisów ochrony środowiska.

Zapewniamy rzetelną i fachowa obsługę przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wszechstronne doświadczenie.
Zajmujemy się również wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001: 2015