Kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania:

Oferujemy kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania w firmach, w tym m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP wg Codex Alimentarius, GMP+ oraz zintegrowanych systemów zarządzania.

Dzięki temu nasi klienci mogą zapewnić wysoką jakość swoich produktów i usług, a także spełnić wymagania dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Nasze rozwiązania są dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów i gwarantują skuteczne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności firmy.

Kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania:

  • jakością ISO 9001,
  • środowiskowego ISO 14001,
  • bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001,
  • bezpieczeństwem żywności HACCP wg Codex Alimentarius,
  • bezpieczeństwem pasz GMP+,
  • zintegrowany systemów zarządzania w dowolnych konfiguracjach.