Wdrażanie systemów zarządzania dla utraty statusu odpadów:

Zapewniamy kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania, które pozwalają na utratę statusu odpadów dla stłuczki szklanej, aluminium, żelaza, stali i miedzi zgodnie z wymaganiami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady oraz odpowiednich rozporządzeń. 

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wdrożenie tych systemów jest szybkie i skuteczne, co pozwala na uzyskanie certyfikatu utraty statusu odpadów. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie procesu, od analizy wymagań po audyt wdrożenia systemu, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z naszych usług.

Wdrażanie systemów zarządzania dla utraty statusu odpadów:

  • stłuczki szklanejzgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE,

  • aluminium, żelaza i stali na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE,

  • miedzi według rozporządzenia Komisji (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.